Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

Anjou-kori oklevéltár XI. (1327)
 

12. 1327. jan. 12. Eger

Péter mr. Sombon-i főesp., Csanád (Cha.) egri püspök általános vicarius-a és kancellárja előtt jan. 8-án (8. die dictarum oct.) [sc.: oct. Nat. d.] egyik részről Zeuch-i János fiai: István és Miklós, a másikról szentimrei (de S. Emerico) Sebestyén fia: Loránd (Rolandus), továbbá a kiküldött Péter Olatk-i plébános jelentik, hogy a vicarius korábbi [— 1327. jan 1. előtt kelt —] levelében foglaltaknak eleget téve, Domokos fia: István Heueswyuar m.-i Pauli birtokát 4, a felek által állított nemessel 50 M.-ra becsültették fel. Amikor a vicarius ki akarta tűzni az 50 M.-n való megváltásra vonatkozó határidőket Loránd számára, az közölte vele, hogy a szóban forgó birtokot korábban megosztották, s abból neki kétharmad, míg Domokos fiának: Istvánnak egyharmad rész jutott. Ennek nyomán a vicarius úgy határoz, hogy színe előtt Loránd febr. 25-én (in die Cynerum) egyrészt rokonaival és szomszédaival igazolja a szóban forgó osztozás megtörténtét, másrészt fizessen első részletként János fiai számára 8 M.-t és 1 fertót, a második részletként esedékes újabb 8 M.-t és 1 fertót pedig ápr. 19-én (in oct. Pasce d.) adja meg nekik. Loránd tartozását akár dénárokban, akár — fegyverek és birtokok kivételével — javak becsértéke szerint is leróhatja, ugyanakkor az első határidő elmulasztásával kétszeres büntetés terhét vonja magára. D. Agrie, 5. die termini prenotati.

 

….
Alatka (Olatk) 12
Alba 1. Székesfehérvár
Alba Iulia 1. Gyulafehérvár
Alber 1. Óbér
….
….
Olatk 1. Alatka
Olazy 1. Bodrogolaszi
Olbendorf 1. Óbér
….
    
Péter 1. Abayduch (Abawyduch, Abawyd, Abeyduch) (dict.) Péter

— 1. Chyne (dict.) Péter

— 1. Fogas (dict.) Péter

— 1. Kis (Parvus) Péter

— 1. Loag (dict.) Péter

— 1. Nagy (Magnus) Péter

— 1. Orrus (dict.) Péter, dobai

— 1. Orrus (dict.) Péter, pozsonyi alispán

— 1. Pethych (dict.) Péter

— 1. Procurator (dict.) Péter

— 1. Székely (Siculus, Sykulus) Péter

— 1. Szláv (Sclavus) Péter

— 1. Touth (dict.) Péter

— 1. Vörös (Rufus) Péter

— 1. Zonga (Zunga) (dict.) Péter

— 252

—, ágfalvi nemes 88

—, alatkai plébános 12

 

 

<< VISSZA

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com