Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
Gosztonyi kastély Alatka
 

 

Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556
 

Alatk (Alathk), Heves/M, elpusztult település Boconád közelében 5253

5253. 1553. december 15. (f. VI. p. Lucie)

Néhai Bod-i Menyhért (e) fia: György Lelez-i prépost — Tharcza-i István és Wysselen-i Miklós (egregiorum) közvetítésével — kiegyezik testvére (fr.u): Bod-i Gáspár (e) magister, erdélyi királyi személynöki ítélőmester (prothonotarii presentie regié maiestatis in Transsilvania) özvegyével: Kenderessy Priszkával az elhunyt magyarországi birtokaira vonatkozó oklevelei és értéktárgyai felől, amelyeket az erdélyi vajdák Coloswar-on, Kys János házánál zárlat alá helyeztek. Az özvegy az okleveleket és Menyhért nevü fiacskáját átadja a prépostnak mint törvényes örökösnek és az árvák gyámjának. A két leánygyermeket: Katalint és Annát viszont anyjuk neveli és taníttatja (nutriat, erudiat, doceat et foveat). Amíg az özvegy nem köt új házasságot, néhai Bod-i Gáspár jószágai jövedelmét a préposttal egyenlően élvezi, de a jobbágyokat egyik fél sem terhelheti szokatlan, új szolgáltatásokkal (nullum colonum ad inconsuetos labores, census solutiones et taxas ordinarias et extraordinarias cogat aut compellat). A szőlőket is közösen műveltetik. Az Eger (Agria), Bod, Baab, Alathk (ennek jobbágyai a töröktől való félelmükben Mera-n laknak — cuius coloni nunc in Mera ob metum Thurcarum degunt), Halacz, Weecz, Pazman, Cherewkewz és Felfalw (Hewes vm) birtokbeli jogaikat a prépost saját költségén tartozik védelmezni. Ha az özvegy újra férjhez megy, a prépost köteles őt tisztességesen kiházasítani és a zárlat alá helyezett értéktárgyait, pénzét, Hewes vm ispánja vagy alispánja útján megveendő 200 arany Ft kötés terhe alatt visszaszolgáltatni neki. Az özvegy is ugyanennyit fizet, ha a jelen megállapodást nem tartaná meg.

F 15: 4, fol. 56—57v, nr. 1.

 

<< VISSZA

 

 

 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com