Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

SZEDERKÉNYI NÁNDOR:
HEVES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE

"

A német várkapitányok s főispánok majd két évtizedre terjedő uralma után Heves megyében, kedvező benyomást tehetett a vitéz s még ifju Rákóczy Zsigmond Egerbe érkezése, hová sereglett most már nemcsak Heves, Borsod, Pest, Csongrád, de Gömör s Nógrád fészkeikből kiszoritott nemessége is, részben katonai szolgálatot teljesitendő. Itt volt most tényleg a felvidéki hadviselés központja, melynek czéljaira, az egri püspöki s káptalani tized-illeték mellett a váczi püspöki tized, ezen felül a Jászkunok 1428 frt, Szeged 500, Kecskemét 320, Debreczen 500 frtra menő censusa is szolgált.
Jelen korszakunk végéhez közeledve, mely Eger elestével záródik, helyén valónak véljük, még egyszer áttekinteni a megye képét, ugy a mint azt az 1589/90-ik évben Rákóczy Zsigmond várkapitány és főispán idejében találjuk. Egervára elestével, mindezen állapotok ugyis örökre eltünnek szemeink elől. Ez alkalommal egyszersmind, ugy a megye gazdasági és társadalmi viszonyait, mint, a vár kezelési ügyeit tekintve, Dobó István idejével a korszakot tisztán földeritő összehasonlitásokat is tehetünk.
Rákóczy számadási könyvében 5) a tizedbevételek lajstromábam ez idöben, Heves és K. Szolnok vármegyék következő községeit találjuk feljegyezve, tizedkerületenként.
A kis h e v esi kerületben Fegyvernek, Szakállos, Taxon, Bura, Szajolpüspöki, Bala, Turpásztó, Cheith, Szent-Tamás, Bala Szent-Miklós, Tiszabő, Gyenda, Kunhegyes, Banhalma, Kenderes, Hegyesbor, Tomaj, Tisza Szalók, Ábád, Ders, Szőllős, Igar, Füred. Ezen községekből bevétetett tizedbuza szemben 354 fertály, tavaszi 179, továbbá 83 kereszt buza, és 52 tavaszi. Kereszténypénz 4 frt. 2 kr.
Nagy hevesi kerületben. Poroszló, Tepély, Kömlő, Köre, Bessenyő, Átány, Beő, Szent Miklós, Pély, Heves-Iván, Csász, Alatka, Boczonád, Felső és Alsó Erdőtelek, Vezekény, Kürth, Szent Iván, Fokorn, Szög, Kürü, Kőtelek, Süly, Cserőköz, Százberek, Alattyán, Mizse, Achy. Összes bevétele volt 835 kereszt buza, 59 kereszt tavaszi, 240 csomóban buza, 249 buza tavaszi. Keresztény pénz 3 frt. 12 d."

forrás: http://www.brody.iif.hu/hmek/hvt/2KOT/24r34fej.htm

 

 

 

<< VISSZA

 

 

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com