Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

SZEDERKÉNYI NÁNDOR:
HEVES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE

 

Az 1665. szept. 17-iki törvényszéken nyujtatott be a következő protestatio: "Én Majzik Miklós mint öregebb atyafi több osztályos atyafiak között, magam személyében compareálvan, per modum solemnis protestationis admonealom nemzetes vitézlő Dorogffy István urat és néhai nemzetes vitézlő Széky Péter ur successorit, hogy Hevesvármegyében való Tarcsa nevü puszta teleknek békességes birásában evictiojuk szerint oltalmazzanak meg engemet, osztályos atyámfiaival nemzetes és vitézlő buzafalvi Szentpéteri István Tokai kapitány ur ellen, ki az nagyságtok és kigyelmetek levelére azt irja vispán uramnak, hogy pura statutiója vagyon azon tarcsai praediumban; Evictor uraim pedig minekünk adták azon prediumot, ha pedig ő kegyelmük meg nem oltalmazhatnák, tegyék le a mi pénzünket, s vegyék kezükhez a prediumot s birják épen." Tiltakozások tehát oda terjed, hogy ha a birtokot meg nem tarthatják az evictorok miatt, kénytelenek lesznek az egyezség utjára lépni, az evictorok nélkül. Majzik Miklós és Mihály 1666. jul. 1-én Kis Heves és Alatka közötti határigazitásra kérték ki az alispáni biróságot.

 

<< VISSZA

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com