Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

Magyar irók: Életrajz-gyüjtemény.

 

Faigel Pál, született 1802. aug. 8-án, Szécs-Kereszturban Zemplénmegyében.
......
1838-ban Horner István hasonszenvi orvostudorral együtt, három évi előkészület után, Nagy János helybeli plebános és segédtársai közremunkálásával a gyöngyösi betegápoló-intézetet hozta létre, mellyben azóta sok szegény beteg nyert ápolást és gyógyitást. Ugyanazon év nov. 7-én boczonádi lelkésznek kineveztetvén, 1839. jan. 27-en Roskoványi Ágoston akkor egri kanonok által e javadalom- s hivatalba törvényesen beigtattatott *).

*) A boczonádi parochia Boczonád és Bod faluk-, Alatka és Fogacs pusztákból áll. Boczonád hajdan hihetőleg „Pod-Csamád''-nak neveztetett; előnevet „Pod"tól vevé , melly most „Tarna Bod"nak hivattatik. 1532-ben már parochia volt. Tarna-Bod Fessler szerint ősrégi helyiség, mellyel a magyarok ide jővén „Pod" név alatt már itt találtak. Hajdan ez is parochia volt.
........

Plébániájához tartozó két község alkalmas iskolaépületek hiányával lévén, F. P. saját felügyelete alatt s terve szerint, kétezer forint áldozattal diszes iskolákat emeltetett. Azonfelül Fogacson a néhai Almásy János által 1766-ban Nép. sz. János tiszteletére alapított remetelakot szinte saját költségén nagyobbitván, pusztai iskolává alakította, s a tanítást az ottani remete által, a hajdani remeték példájára ingyen eszközölteti.

 

<< VISSZA

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com