Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

Borovszky Samu : Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája

 

Alatka, 1848 márczius.

A márcziusi események leírhatatlan lelkesedést keltettek megyeszerte. Az öröm jeléül kitűzték a nemzeti zászlót a vármegyeházára.
….
A diadal mámorában a vármegye népe alig tudta megőrizni nyugalmát. A volt jobbágyok és földesurak között az eddig fennállott viszonyok bomladoztak. az engedelmesség engedetlenséggé. a tisztelet gúnynyá fajult ugyan, de az alispántól felsőbb rendeletre ideiglenesen összeállított középponti rendőri választmány intézkedései csakhamar rendet teremtettek. A legkomolyabb veszedelem mutatkozott Tiszaföldváron, hol 111 telkes és 112 gyalog jobbágy még l846-ban 38,185 ezüst forinton megváltotta magát. Egerben márczius 23-án az ifjúság a kétfejű sasokat eltávolította a ,,császári királyi hivatalokról," az április 7-iki népgyűlés pedig a zsidók kiűzését vette tervbe. Alatkán. Atkáron, Halásziban, Mérán egy 10—12 főre rúgó rablócsapat garázdálkodott, Gyöngyös-Tarjánban pedig a volt jobbágyok az uraság földjeit elfoglalták.

 

<< VISSZA

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com