Új lap - 1
 
X. század
 
XI. század
 
XIV. század
 
XV. század
 
XVI. század
 
XVII. század
 
XVIII. század
 
XIX. század
 
XX. század
 
XXI. század
 
Térképek
.

Időjárás

 
Hirdetések
A színeket a kódban itt találod
 
 
SZEDERKÉNYI NÁNDOR
 

 

Magyar Nemzetségi zsebkönyv (1905)

Nemesek: Gosztony

 (Gosztonyi és krencs, illetve kövesszarvi és gosztonyii.)

Vasmegyei régi család. Első ismert őse Miklós, kinek fiait, Miklóst és Mihályt, István ifj. király 1269-ben, az eretnek bulgárok ellen kitüntetvén magukat, nemességre emeli atyjukkal s ennek testvéreivel, Mátéval és Fülöppel, miután már előbb is várjobbágyok voltak és csak rágalom következtében jutottak a várőrök sorába, s Kövesszarvat adja nekik. Birtokai voltak a családnak: Goston, Szent-Mihály, Rátót, Medves, Tiszta-Mark, Czekeföld, Bükk, Doroszló, Csákány Vasmegyében, ezek ősi birtokok voltak. 1701-ben felsoroltatnak: Maracs, Tótfalu, Hym-falva, Sall, Bucsu, Barkócz, Boldogfalva (Zalában), Mindszent, Hosszutóti, Egyházasbükk (Sopronban). Czimerlevelet I. Mátyás adott Budán 1467. ápr. 24-én Kövesszarvi, máskép Goszthoni Tamás mester pécsi kanonoknak, testvéreinek Miklósnak és Gáspárnak s atyjafiának Orbának. 1559-ben I. Ferdinánd Boldizsárnak adományozza a hűtlenségi perbe jutott Bornemissza Anna részét, mely a hevesmegyei Atány, Ványa, Gyenda, Pély, Kőtelek és Fegyvernek községekben feküdt. A család a XIV. században két ágra szakadt, az egyik a nyitramegyei Krencs után <krencsi és gosztonyi Gosztonyi>-nak írja magát, jelenleg ág. ev. és Pestmegyében birtokos (Vácz-Hartyán, Kis-Némedi, Keér), a másik a <kövesszarvi és gosztonyi> előnevet használja s ŤGosztonyť-nak írja magát, jelenleg róm. kath. Ezen vonal Gosztony István jászkun kapitánynyal Hevesmegyébe szakadt 1700-ban, Kada Pál alispán leányát Annát vévén nőül István, fia Pál pedig Tarródy Annát vévén nőül, az összes Tarródy-javakat (Detk, Ludas, Karácsond, Vizslás, Domoszló, Markaz, Felső-Nána) megszerezte. Jelenleg is Heves és Jász-Nagykún-Szolnok megyében birtokos (Boczonád, Erk, Alatka, Tarnócza, Kerekudvar, Atkár). A somogymegyei Goszthonyiak is ezen családhoz tartoznak.
Czímere: kék pajzsban arany koronából kiemelkedő vörösruhás férfikar ezüst kürtöt tart. Sisakdísz : ugyanaz. Foszlányok : kék-vörös.
A jelenleg élő nemzedék őse: MIKLÓS, kinek fiai közül MIKLÓS (1431.) és BENEDEK (1450.) utódaival a család két főágra szakadt. MIKLÓS utóda MIKLÓS (1551.) a krencsi ág alapítója, míg BENEDEK fia ISTVÁN (1475.) a kövesszarvi főág őse. ISTVÁN ágából ISTVÁN (1699.) jászkun kapitány és hely tart. tanácsos a hevesi ágazatot alapította.
….
 

II. Kövesszarvi főág
(Hevesvármegyei ágazat.)

Ezen ágat alapító ISTVÁN fiai közül PÁL és ANTAL utódai élnek.
I. PÁL vonala:
Pál (szül. 1740. ápr. 3., † 1822. Gyöngyös), kir. tanácsos. Neje: szecsődi Tarródy Anna.
Gyermekeik:
I. Pál (szül. 1781.,
† 1866. febr. 3. Gyöngyös) kir. tanácsos, septemvir, Szt.-István-rend vitéze. Neje : assa- és ablánczkürthi Ghyczy Anna,
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1819. márcz. 14. Budapest,
† 1868. okt. 6. Bécs). Férje: nagy és kisjeszeni Jeszenszky Sándor †.
2. Anna (szül. 1821. jul. 8, Gyöngyös). Férje: bodorfalvi Baranyay Gáspár
†- Lakás: Bagota (Komárom várm.).
3. Ágoston (szül. 1823.,
† 1848. szept. 6. Gyöngyös).

II. ALAJOS (szül. 1783. márcz 22. Gyöngyös, † 1848. május 5. Gyöngyös). Neje: nemes Koppauer Amália (szül. 1805. jan. 28, Temesvár, † 1876. mácz. 23. Budapest).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1836. nov. 23. Diós-Győr), a Gosztony István (t 1817.) esztergomi kanonok és cz. püspök által alapított seniorátus haszonélvezője. 1. neje: Hollner Leonie (szül. 1840. aug. 29. P.-Tenk,
† 1875, decz. 27. Budapest). 2. neje: esztelneki Bíró Kornélia (szül. 1859. szept. 29. Paulis, Arad várm.). Esküvő: 1879. jun. 16. Lakás: Boczonád (Heves várm.). Birtokai: Boczonád, Alatka és Erk. (Heves várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) Elemér (szül. 1866. szept. 26. Boczonád), tart. huszárfőhadnagy.
b) István (szül. 1875. decz. 15. Budapest), pénzügyi fogalmazó, tart., huszárfőhadnagy. Lakás : Budapest.
2. nejétől:
c) Andor (szül. 1883. márcz. 29. Boczonád).
d) Kálmán (szül. 1891. máj. 14. Boczonád).
e) Sándor (szül. 1895. nov. 6. Boczonád).

Kapcsolódó témák:

 

<< VISSZA

 
 
 
 
 
Copyright Š 2008 Alatka.hu e-mail: kurczl{kukac}gmail.com